06-13329113 info@debontedrie.nl

Dekvoorwaarden

– Het dekseizoen duurt tot 15 augustus 2024
– Het sperma van de hengsten is 7 dagen in de week door het gehele land te leveren. Buiten deze periode in overleg. U kunt sperma bij ons afhalen of op laten sturen voor eigen rekening
– Stal de Bonte Drie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins
– Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden
– Alle dekgelden zijn exclusief BTW en eventuele koerierskosten
– Na de eerste inseminatie volgt de vaste kosten rekening
– ± 7 weken na de eerste inseminatie volgt de dekgeld rekening
– Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan retourneren wij, na ontvangen van een getekende gustverklaring van uw dierenarts tot 01-10-2024 de dekgeld rekening
– Sperma bestellen voor 9.15 uur ’s morgens via telefoonnummer 06 13329113

– Voor eerste inseminatie dienen de juiste gegevens van merrie en eigenaar worden doorgegeven

nl_NL