06-13329113 info@debontedrie.nl

Dante JL (Impetuoso Gap II x Pegaso IV)

Dante is een grote (1,65m) goedgekeurde PRE hengst. Hij loopt officieel Z1 dressuur met zijn ruiter Marco Boavista. In september 2021 is deze combinatie Nederlands kampioen MCI geworden. Dante heeft een top instelling en meewerkend karakter. Hij heeft 3 goede gangen, waarbij vooral de draf uitblinkt. Hij kan goed verruimen, maar heeft ook enorme aanleg voor het verzamelde werk.

 

 

Dekgeld Dante JL

Dekgeld voor Dante JL bedraagt 750 euro

Vaste kosten: 250 euro

Bij dracht: 500 euro

Prijzen zijn exclusief 9% BTW

Dante dekt uitsluitend via KI. (vers)

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze dekvoorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden kunnen op onze website www.debontedrie.nl nagelezen worden, of worden u bij aanvraag toegezonden.

Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2022

 

Dekvoorwaarden DANTE

Stal de Bonte Drie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins

Gaarne vooraf aan de eerste inseminatie een kopie van het stamboekpapier en uw eigen gegevens zoals adres etc. overleggen

Alle dekgelden zijn exclusief btw en eventuele koerierskosten

Na de eerste inseminatie volgt de vaste kosten rekening.

Tijdens het dekseizoen kan er maximaal 4x geprobeerd worden.

Zonder gustmelding/-verklaring volgt ± 7 weken na eerste inseminatie de dekgeld rekening.

Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan retourneren wij, na ontvangen van een ondertekende gustverklaring van de dierenarts tot 01-10-2022 de dekgeld rekening

Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2022

nl_NL