06-13329113 info@debontedrie.nl

Zorgstal

De Bonte Drie geeft dagbesteding aan volwassenen met stoornissen in het autisme spectrum, zoals PDD-nos, ADHD, ADD en licht verstandelijke beperkingen. Tevens bieden wij woonbegeleiding in de vorm van ambulante begeleiding aan huis, met 24-uurs service.

De ondersteuning / begeleiding wordt gefinancierd op basis van een persoonsgebonden budget (PGB).

Wij laten onze deelnemers kennis maken met eenvoudige kleine (reparatie) werkzaamheden. Naast de handenarbeid, het doen van klusjes en helpen bij de verzorging van de paarden, besteden wij volop tijd en aandacht aan ontspanning.

Onze begeleiding is gericht op zelfredzaamheid, zelfstandigheid, goede omgangsvormen en de algemeen geldende normen en waarden.

De Bonte Drie, vertrouwd en veilig!

De Bonte Drie is aangesloten bij de Branchevereniging van Zorgboeren.

  • Al onze medewerkers hebben een BHV diploma
  • In ons bedrijf werken HACCP gecertificeerde medewerkers
  • Ons bedrijf is een Zoönosen verantwoord bedrijf
  • Wij zijn aangesloten bij Stigas en wij zijn verzekerd bij Interpolis
  • De Bonte Drie is gecertificeerd door de Federatie Landbouw en Zorg middels een kwaliteitssysteem met keurmerk
nl_NL