Vallen is niet het ergste.......het ergste is blijven liggen!
(Yutang)


Ieder mens is bijzonder…………. ieder mens maakt in z’n leven in meer of mindere mate vervelende voorvallen mee en ieder mens gaat daar op zijn geheel eigen manier mee om. En terwijl je bijvoorbeeld nog herstellende bent of heel veel (nog) niet op een rijtje hebt, loop je in je zoektocht naar werk/dagbesteding helaas maar al te vaak tegen ambtelijke molens aan, wordt er zakelijk en onpersoonlijk met je omgegaan en heb je vaak het gevoel dat je een nummer bent. Als geen ander weten wij dat je soms een bemoedigend woord nodig hebt of zomaar een hand op je schouder, een beetje aandacht, respect en gewoon jezelf kunnen zijn…..gewoon mens zijn ! Bij ons kun je jezelf zijn en op basis van wederzijds respect en vertrouwen bouwen we samen naar iets moois, een leuke baan, persoonlijke begeleiding of dagbesteding.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen en niet van hun beperkingen of belemmeringen. Ieder mens heeft verborgen talenten, maar vaak ontbreekt de zelfkennis, het inzicht in de eigen identiteit, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, interesses en ambities. Wij hebben de kennis, vaardigheden en instrumenten in huis om je verborgen talenten, je competenties, te ontdekken en hier iets moois mee te doen. Ieder mens is bijzonder ……..

De Bonte Drie is aangesloten bij de Branchevereniging van Zorgboeren, www.zorgboeren.nl